Styrelse 2022

Ordförande

Annika Fransson
Tel.: 073-9133607

ordförande, 
Firmatecknare, personalansvarig, sammankallande i cafeteriasektionen och aktivitetssektionen.

Ledamöter

Ulrika Reinholdsson

personalansvarig och sponsoransvarig 

Johan Andersson
Tel.: 073-4200361

Kassör
Grevestallet

Emelie Andersson

Ledamot

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning

Carola Bladström

Maria Gustafsson

Anita Sjöholm