Styrelse 2020

Ordförande

Annika Fransson
Tel.: 073-9133607

Firmatecknare
Cafeteriaansvarig

Ledamöter

Jessica Cederlöf-Larsson
Tel.: 070-2852269

Sponsoransvarig
Sociala medier

Robert Nilssson
Tel.: 076-3905811

Kassör
Personalansvarig
Jonas Persson
Tel.: 070-6480995

Firmatecknare
Anläggningsansvarig

Per Danielsson
Tel.: 070-3671055

Anläggningsansvarig

Christer Öberg
Tel.:

 

...
Ledamot
Ungdomsansvarig

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning

Kicki Stål
Tel.: 070-6961463

Erika Johansson
Tel.: 070-3794978

Mona Kensik
Tel.: 070-8812881