Styrelse 2021

Ordförande

Annika Fransson
Tel.: 073-9133607

Firmatecknare
Personalansvarig
Cafeteriaansvarig

Ledamöter

Jessica Cederlöf-Larsson
Tel.: 070-2852269

Sekreterare
Sociala medier

Robert Nilssson
Tel.: 076-3905811

Grevestallet
Jonas Persson
Tel.: 070-6480995

Vice ordförande
Firmatecknare
Personalansvarig

Per Danielsson
Tel.: 070-3671055

Sponsoransvarig

Johan Andersson
Tel.: 073-4200361

Kassör
Grevestallet

Johan Ekström-Andersson

Suppleant
Sponsoransvarig

...
Ledamot
Ungdomsansvarig

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning

Kicki Stål
Tel.: 070-6961463

Erika Johansson
Tel.: 070-3794978

Mona Kensik
Tel.: 070-8812881