Styrelse 2022

Ordförande

Annika Fransson
Tel.: 073-9133607

ordförande, 
Firmatecknare, personalansvarig, sammankallande i cafeteriasektionen och aktivitetssektionen.

Ledamöter

Jonas Persson
Tel.: 070-6480995

Vice ordförande
Firmatecknare

Jessica Cederlöf-Larsson
Tel.: 070-2852269

sekreterare och sammankallande i tävlingssektionen.
Grevestallet

Johan Andersson
Tel.: 073-4200361

Kassör
Grevestallet

Per Danielsson
Tel.: 070-3671055

Avant ansvarig för service och underhåll 

Ulrika Reinholdsson

personalansvarig och sponsoransvarig 

Emelie Andersson

Ledamot

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning

Kicki Stål
Tel.: 070-6961463