Ungdomsektionen

Ungdomsektionen består av barn och ungdomar upp till 26 år.

Ungdomssektionens representant i klubbens styrelse :

Emelie Andersson
Tel.: 070-3956724

Tilde Frilund-Sandsborg
Tel.: 072-5117300

Nästa möte:

Ej bestämt datum