Ungdomsektionen

US?

Vad är US?


Är du från 12 år och upp till 26 så kan du få vara med i US-styrelsen.
US står för ungdomssektion. Alla föreningar som är med i Svenska Ridsportförbundet ska ha en ungdomssektion, och varje US ska ha en styrelse.
US är ideellt, vilket betyder att US ska verka för medlemmarnas intressen och medverka till att alla känner sig välkomna. Alla medlemmar under 26 år tillhör automatiskt US. Det är meningen att US-medlemmar kommer att fixa roliga aktiviteter på klubben.
Vi kommer att ha en informationsträff tillsammans med Stefan Fredriksson ifrån SISU, så fort Corona har lugnat ner sig och vi får träffas i stora grupper igen.
Håll ut, Kämpa vidare, Snart.......

Emelie Andersson
Tel.: 070-3956724

Tilde Frilund-Sandsborg
Tel.: 072-5117300

Nästa möte:

Ej bestämt datum