Styrelse 2016


 

ledamöter

Annika Fransson
0739133607

Elin Wainebro
0769498496

Susanne Andersson
 
Lise Hjärne


  


Ledamot
Ungdomsansvarig

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning
Sammankallande:

Caroline Gabrielsson
Kicki Ståhl