Styrelse 2016

Jette Hillevig
Kassör

ledamöter

Susan Olofsson
0733 985930

Christina Solnevik-Hjalmarsson
0706 981282

Susanne Andersson
Personal, vice ordf. 
Lisa Nilsson

Annika Fransson 
  


Ledamot
Ungdomsansvarig

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning
Sammankallande:

Margaretha Ankarberg
Carina Johansson