Styrelse 2019

Ordörande
Annika Fransson
Firmatecknare
Cafeteriaansvarig
 

Vice ordförande
Elin Wainebro
Tävlingsansvarig
 

ledamöter

Susanne Andersson
Kassör
Personalansvarig

Jessica Cederlöf-Larsson
Sekreterare
Sponsoransvarig
Sociala medier
 


Robert Nilssson
Personalansvarig
 
Jonas Persson
Firmatecknare
Anläggningsansvarig
 

Per Danielsson
Anläggningsansvarig
 Christer Öberg


Ledamot
Ungdomsansvarig

Klicka på manualen för att ladda ner den.
 

Ombud för SvRF:  Saknas 

Valberedning
Sammankallande:

Caroline Gabrielsson
Kicki Ståhl