KUL I STALLET PÅ ETT SÄKERT SÄTT!
 

Start 19. September
Inget Ridlekis den 31. Oktober
Avslut 28. November
Totalt 10 gånger/1500 kr (150 kr/per gång)

Klockan: 10:00 - 11:00

Max. 12 barn
3 - 6 år


Av säkerhetsskäl så vill vi att föräldrar ska vara med och lära sig tillsammans med barnen.