Sponsorpaket hinder

Vill ditt företag synas lite extra? Vi erbjuder er att sponsra ett tävlingshinder som vi använder under våra hopptävlingar. För en engångskostnad på 15 000 kr kommer ditt företag att synas under många år framöver. Vi beställer våra sponsorhinder från Ydregrinden. Vi kommer gemensamt fram till vilka färger och logga som ska finnas på hindret. Här nedan finns exempel på hur de kan se ut:

Vid intresse kontakta sponsoransvarig

Ulrika Reinholdsson
Tel: 070 508 29 88

Eller maila info@hultsfredsbygdensridklubb.se