Funktionärer

Till alla våra tävlingar behöver vi hjälp av frivilliga funktionärer:

  • Cafeteria: personal för försäljning, några som kan bidra med bakverk Städning före och efter tävlingarna
  • Ban-personal; in-/utsläpp m m
  • Sekretariat, protokollskrivning, uträkning av poäng m m
  • Övrig "allt-i-allo"personal

Alla som hjälper till får fika/lunch som tack för hjälpen.
 

Är Du intresserad av att hjälpa till?
 

Kontakta:
 

Cafeteria
Carina Persson 070 689 48 98

Sekretariat / tävling:
Elin Wainebro 076-949 84 96

Ridskolans personal:
Carina Persson 070-689 48 98