Regler

Ridhuset bokas för utomstående på ridskolans telefon 0495-13538 eller via mailkontakt. Kostnad, se prislista.
 
Schema över ridskolans bokade tider ser du här
 

!Besökande hästar och ponnyar till anläggningen skal vara
vaccinerade enligt gällande regler!

 
Ridhusregler:

  • Vid alla aktiviteter på anläggningen ska ridhjälm användas (ridning, körning, longering, löshoppning etc)
  • Högerregeln gäller om ni är flera som rider
  • Skritta samt gör halter innanför spåret.
  • Ha uppsyn och respekt för varandra, undvik att rida för nära andra ekipage av säkerhetsskäl då vissa hästar kan sparka eller tycker det är obehagligt.
  • Sätt gärna en röd rosett i svansen om din häst har tendens till att sparka
  • In- och utgång görs så smidigt som möjligt för att inte störa pågående verksamhet
  • Mocka efter din häst innan du lämnar ridhuset
  • Longering, tömkörning och körning endast tillåten vid max 3 ekipage i ridhuset om de övriga godkänner det.
  • Visa respekt mot varandra om någon finns i ridhuset.

 
 
Ridbanor utomhus

Ridklubben har två uteridbanor.
Anläggningsavgift krävs även för nyttjande av dessa banor.
Kontakta ridskolans personal för bokning.
 
För den stora uteridbanan gäller följande: max. 4 hinder får stå kvar, resterande bommar och stöd ställs i en hög i mitten. Om man vill plocka undan eventuella hinder så ska materialet hanteras med respekt. Eventuell skadegörelse ersätts av vållande. Gäller även redskapen vid banorna/ridhuset.

Samma bokningsregler gäller som i ridhuset.