Avgifter

Anläggningsavgift vid ridning eller annan aktivitet, utöver klubbens aktiviteter:

Enstaka tillfällen 

100kr per tillfälle/häst
 
Kvartalsavgift    

500kr
  Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen            
   1:
1/1-31/3     2: 1/4-30/6     3: 1/7-30/9     4: 1/10-31/12
 
Terminsavgift  

850kr
  Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen           .                           VT 1: 1/1-30/6       HT2: 1/7-31/12

Helårsavgift  
1600kr
Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen
  
Hyra av hela ridhuset.
 
200kr första timmen därefter 100kr för varje påbörjad timme
Ej medlem i HBR betalar
300kr för första timmen därefter 150kr
Uppstallade på ridskolan har möjlighet att boka ridhuset för 100kr/tim
bokas på 0495-13538


 

För bokning av hela ridhuset samt cafeteria med försäljning för evenemang kontakta personalen