Avgifter

Anläggningsavgift vid ridning eller annan aktivitet, utöver klubbens aktiviteter:

Enstaka tillfällen 100kr per tillfälle/häst
 
Kvartalsavgift     500kr   Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen                1: 1/1-31/3  2: 1/4-30/6   3: 1/7-30/9   4: 1/10-31/12
 
Terminsavgift   800kr  Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen                termin 1: 1/1-30/6       termin 2: 1/7-31/12

Helårsavgift   1600kr Ryttare med flera hästar betalar 200:- för 2:a hästen
  
 
Hyra av hela ridhuset. 200kr  första timmen därefter 100kr för varje påbörjad timme, bokas på tel 
Ej medlem betalar 300kr för första timmen därefter 150kr
bokas på 0495-13538
 
För bokning av hela ridhuset samt cafeteria med försäljning för evenemang kontakta personalen