Information angående igenridning lördagar

Den 12/11 och 10/12 anordnar vi igenridning, detta på grund av för få antal hästar har vi svårt att te emot ryttare för igenridning i ordinarie ridgrupper.
Därför kommer igenridning genomföras på lördagar.
Varje ryttare tar själv ansvar för sin anmälan.
Anmälan görs till ridlärarna som har listor på kontoret.
Ridlärare på igenridningen är Ida Myrén.
Det kommer att finnas 3 lektioner/ tillfälle och första lektionen börjar 10.30
Välkomna HBR

Kommentera gärna: