Vi skjuter vårterminen      1 vecka framåt

På grund av rådande läge i regionen i kombination med andra faktorer kommer vi skjuta vårterminen 1 vecka framåt.
Terminen kommer alltså starta upp måndagen den 18e januari.
Vi följer svenska ridsportförbundets rekomendationer och har löpande kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. Vi får även information från smålands ridsportförbund kring covid 19.
Vi kommer delge er de förhållningsregler och rutiner Vi har på anläggningen här på Facebook samt via vår hemsida. Anslag och info kommer oxå finnas tillgängligt vid uppstarten den 18e.
Vi hjälps åt, håller i och håller ut