Ladan vid Grevestallet

Idag gar vi påbörjat arbetet med gamla ladan vid Grevestallet
Tanken är att det ska bli en bra förvaringngsplats för våra hyresgäster men även oss själva