Alla avgifter avser förskottsbetalning, om inget annat anges.

Lektionsridning/nyttjande av ridklubbens anläggning är ej tillåten innan betalning skett!

Betalning görs till HBR's bankgiro nr 5741-5317. Glöm ej att ange vad du betalar för!

 

Anläggningsavgift för ej uppstallade på anläggningen, vid ridning eller annan aktivitet, utom klubbens lektionstider se under anläggning, avgifter